معرفی و اطلاعات کامل شهر تیمورلو

845

تیمورلو

تیمورلو ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود: تیمورلو (آذرشهر) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر...

معرفی شهر تیمورلو

تیمورلو

تیمورلو ممکن است به یکی از موارد زیر اطلاق شود:

  • تیمورلو (آذرشهر) یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش گوگان شهرستان آذرشهر
  • تیمورلو (اسکو) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در بخش ایلخچی شهرستان اسکو
  • تیمورلو (خدابنده) روستایی از توابع بخش افشار شهرستان خدابنده در استان زنجان

خاطرات شما از سفر به تیمورلو نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.