آب و هوا


۱۲
تبریز
نم نسبی %۷۱
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۲° c

۹
اردبیل
نم نسبی %۱۰۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۹° c

۸
ارومیه
نم نسبی %۷۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۸° c

۱۸
رشت
نم نسبی %۱۰۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۸° c

۱۴
بجنورد
نم نسبی %۸۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۴° c

۷
زنجان
نم نسبی %۵۷
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۷° c

۱۱
قزوین
نم نسبی %۴۳
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۱° c

۱۶
گرگان
نم نسبی %۹۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۶° c

۱۵
مشهد
نم نسبی %۳۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۵° c

۱۱
سنندج
نم نسبی %۵۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۱° c

۱۷
کرج
نم نسبی %۲۵
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c

۱۸
تهران
نم نسبی %۲۰
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۸° c

۲۰
سمنان
نم نسبی %۲۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۰° c

۱۷
ساری
نم نسبی %۹۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۱۴
کرمانشاه
نم نسبی %۴۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۴° c

۹
همدان
نم نسبی %۴۰
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۹° c

۱۳
اراک
نم نسبی %۲۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۳° c

۱۴
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۲۳
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۴° c

۱۱
ایلام
نم نسبی %۵۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۱° c

۱۳
خرم آباد
نم نسبی %۲۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۳° c

۵
شهر کرد
نم نسبی %۱۵
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۵° c

۱۸
اصفهان
نم نسبی %۱۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۸° c

۱۶
بیرجند
نم نسبی %۹
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۶° c

۲۶
اهواز
نم نسبی %۲۷
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۲۲
یزد
نم نسبی %۱۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۲° c

۱۲
یاسوج
نم نسبی %۳۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۲° c

۱۶
کرمان
نم نسبی %۲۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۶° c

۳۱
جزیره خارک
نم نسبی %۴۸
۳۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۱° c

۲۱
شیراز
نم نسبی %۱۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۱° c

۱۳
زاهدان
نم نسبی %۱۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۳° c

۲۷
بندر عباس
نم نسبی %۷۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۷° c

۲۸
جزیره قشم
نم نسبی %۷۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۲۹
جزیره کیش
نم نسبی %۷۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۹° c

۳۱
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۹
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۱° c

۳۰
بوشهر
نم نسبی %۴۲
۳۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۳۲
بوشهر
نم نسبی %۵۱
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۲° c
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۲۳:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا