آب و هوا


۲۴
تبریز
نم نسبی %۲۵
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۴° c

۱۸
اردبیل
نم نسبی %۷۴
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۸° c

۱۹
ارومیه
نم نسبی %۵۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۹° c

۲۲
رشت
نم نسبی %۷۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۲° c

۲۱
بجنورد
نم نسبی %۳۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۱° c

۲۰
زنجان
نم نسبی %۴۶
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۰° c

۲۲
قزوین
نم نسبی %۳۸
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۲° c

۲۰
گرگان
نم نسبی %۸۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۰° c

۲۷
مشهد
نم نسبی %۱۸
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۷° c

۲۳
سنندج
نم نسبی %۲۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۳° c

۲۶
کرج
نم نسبی %۲۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۶° c

۳۱
تهران
نم نسبی %۱۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۱° c

۳۰
سمنان
نم نسبی %۱۱
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۰° c

۲۲
ساری
نم نسبی %۷۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۲° c

۲۵
کرمانشاه
نم نسبی %۱۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۵° c

۲۰
همدان
نم نسبی %۴۱
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۰° c

۲۳
اراک
نم نسبی %۲۸
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳° c

۳۱
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۱۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۱° c

۲۵
ایلام
نم نسبی %۲۳
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۵° c

۲۳
خرم آباد
نم نسبی %۳۳
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۳° c

۱۶
شهر کرد
نم نسبی %۳۳
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۶° c

۲۶
اصفهان
نم نسبی %۱۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۶° c

۲۴
بیرجند
نم نسبی %۲۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۴° c

۳۹
اهواز
نم نسبی %۱۲
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۹° c

۲۹
یزد
نم نسبی %۱۳
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۹° c

۲۲
یاسوج
نم نسبی %۲۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۲° c

۲۶
کرمان
نم نسبی %۱۴
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۶° c

۳۵
جزیره خارک
نم نسبی %۴۵
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۵° c

۲۷
شیراز
نم نسبی %۱۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۷° c

۲۸
زاهدان
نم نسبی %۱۹
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۳۳
بندر عباس
نم نسبی %۶۲
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۳° c

۳۰
جزیره قشم
نم نسبی %۸۴
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۰° c

۳۰
جزیره کیش
نم نسبی %۸۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۰° c

۳۱
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۸۲
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۱° c

۳۴
بوشهر
نم نسبی %۳۵
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۴° c

۳۶
بوشهر
نم نسبی %۵۲
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۶° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۲:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا