آب و هوا


۱۲
تبریز
نم نسبی %۳۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۲° c

۴
اردبیل
نم نسبی %۱۰۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۴° c

۹
ارومیه
نم نسبی %۶۱
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۹° c

۱۵
رشت
نم نسبی %۱۰۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۵° c

۱۱
بجنورد
نم نسبی %۴۶
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۱° c

۹
زنجان
نم نسبی %۴۶
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۹° c

۱۴
قزوین
نم نسبی %۳۵
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۴° c

۱۵
گرگان
نم نسبی %۸۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۵° c

۶
مشهد
نم نسبی %۷۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۶° c

۸
سنندج
نم نسبی %۳۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۸° c

۱۵
کرج
نم نسبی %۳۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۵° c

۱۶
تهران
نم نسبی %۳۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۶° c

۱۵
سمنان
نم نسبی %۲۹
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۵° c

۱۷
ساری
نم نسبی %۹۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۹
کرمانشاه
نم نسبی %۱۳
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۹° c

۶
همدان
نم نسبی %۳۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۶° c

۱۲
اراک
نم نسبی %۴۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۲° c

۱۰
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۳۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۰° c

۱۱
ایلام
نم نسبی %۲۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۱° c

۱۲
خرم آباد
نم نسبی %۲۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۲° c

۳
شهر کرد
نم نسبی %۳۲
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳° c

۹
اصفهان
نم نسبی %۳۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۹° c

۹
بیرجند
نم نسبی %۳۷
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۹° c

۱۷
اهواز
نم نسبی %۵۵
۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۷° c

۱۴
یزد
نم نسبی %۲۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۴° c

۹
یاسوج
نم نسبی %۳۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۹° c

۱۲
کرمان
نم نسبی %۲۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۲° c

۳۰
جزیره خارک
نم نسبی %۴۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۱۱
شیراز
نم نسبی %۳۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۱° c

۸
زاهدان
نم نسبی %۳۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۸° c

۲۱
بندر عباس
نم نسبی %۴۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۱° c

۲۲
جزیره قشم
نم نسبی %۶۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۲° c

۲۵
جزیره کیش
نم نسبی %۷۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۵° c

۲۸
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۵۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۸° c

۲۴
بوشهر
نم نسبی %۵۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۴° c

۳۰
بوشهر
نم نسبی %۴۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۲۳:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا