آب و هوا


۵-
تبریز
نم نسبی %۷۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
-۵° c

۳-
اردبیل
نم نسبی %۶۹
۲۹ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
-۳° c

۹-
ارومیه
نم نسبی %۸۶
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
-۹° c

۳
رشت
نم نسبی %۱۰۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳° c

۷-
بجنورد
نم نسبی %۷۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۷° c

۵-
زنجان
نم نسبی %۸۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
-۵° c

۴-
قزوین
نم نسبی %۸۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
-۴° c

۰
گرگان
نم نسبی %۸۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
صفر° c

۲-
مشهد
نم نسبی %۶۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
-۲° c

۱۲-
سنندج
نم نسبی %۹۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۱۲° c

۲
کرج
نم نسبی %۳۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲° c

۲
تهران
نم نسبی %۴۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲° c

۳-
سمنان
نم نسبی %۵۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۳° c

۲
ساری
نم نسبی %۸۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲° c

۴-
کرمانشاه
نم نسبی %۸۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۴° c

۶-
همدان
نم نسبی %۸۶
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
-۶° c

۱-
اراک
نم نسبی %۶۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۱° c

۲-
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۶۴
۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
-۲° c

۱-
ایلام
نم نسبی %۷۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
-۱° c

۱
خرم آباد
نم نسبی %۹۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱° c

۶-
شهر کرد
نم نسبی %۷۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
-۶° c

۱-
اصفهان
نم نسبی %۶۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۱° c

۵-
بیرجند
نم نسبی %۶۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
-۵° c

۱۰
اهواز
نم نسبی %۵۷
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۰° c

۵
یزد
نم نسبی %۲۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۵° c

۱
یاسوج
نم نسبی %۶۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱° c

۴-
کرمان
نم نسبی %۶۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۴° c

۱۶
جزیره خارک
نم نسبی %۶۷
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۶° c

۱
شیراز
نم نسبی %۶۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱° c

۳-
زاهدان
نم نسبی %۵۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۳° c

۹
بندر عباس
نم نسبی %۸۷
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۹° c

۱۱
جزیره قشم
نم نسبی %۸۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۱° c

۱۷
جزیره کیش
نم نسبی %۶۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۷° c

۲۰
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۵۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۰° c

۱۲
بوشهر
نم نسبی %۶۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۲° c

۱۸
بوشهر
نم نسبی %۴۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۸° c
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۰۵:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا