آب و هوا


۱۵
تبریز
نم نسبی %۳۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۵° c

۱۲
اردبیل
نم نسبی %۹۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۲° c

۱۲
ارومیه
نم نسبی %۴۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۲° c

۲۱
رشت
نم نسبی %۷۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۱° c

۱۱
بجنورد
نم نسبی %۵۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۱° c

۱۱
زنجان
نم نسبی %۴۳
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۱° c

۱۱
قزوین
نم نسبی %۸۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۱° c

۲۱
گرگان
نم نسبی %۸۸
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۱° c

۱۷
مشهد
نم نسبی %۳۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۱۰
سنندج
نم نسبی %۴۳
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۰° c

۲۳
کرج
نم نسبی %۲۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۳° c

۲۶
تهران
نم نسبی %۱۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۲۶
سمنان
نم نسبی %۲۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۶° c

۲۱
ساری
نم نسبی %۸۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۱° c

۱۲
کرمانشاه
نم نسبی %۳۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۲° c

۱۲
همدان
نم نسبی %۳۵
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۲° c

۲۲
اراک
نم نسبی %۱۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۲° c

۲۵
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۱۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۵° c

۱۸
ایلام
نم نسبی %۱۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۸° c

۱۸
خرم آباد
نم نسبی %۳۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۸° c

۱۱
شهر کرد
نم نسبی %۵۴
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۱° c

۲۳
اصفهان
نم نسبی %۲۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳° c

۱۴
بیرجند
نم نسبی %۲۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۴° c

۳۱
اهواز
نم نسبی %۱۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۱° c

۲۴
یزد
نم نسبی %۱۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۴° c

۱۷
یاسوج
نم نسبی %۳۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۱۴
کرمان
نم نسبی %۳۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۴° c

۳۰
جزیره خارک
نم نسبی %۶۲
۳۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۲۱
شیراز
نم نسبی %۳۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۱° c

۱۷
زاهدان
نم نسبی %۲۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۷° c

۲۸
بندر عباس
نم نسبی %۶۱
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۸° c

۲۸
جزیره قشم
نم نسبی %۸۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۸° c

۲۸
جزیره کیش
نم نسبی %۱۰۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۸° c

۳۳
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۸
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۳° c

۳۱
بوشهر
نم نسبی %۵۷
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۱° c

۳۸
بوشهر
نم نسبی %۳۲
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۸° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۰۵:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا