آب و هوا


۱۸
تبریز
نم نسبی %۳۹
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۸° c

۱۲
اردبیل
نم نسبی %۷۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۲° c

۱۴
ارومیه
نم نسبی %۶۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۴° c

۱۸
رشت
نم نسبی %۹۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۸° c

۱۹
بجنورد
نم نسبی %۴۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۹° c

۱۴
زنجان
نم نسبی %۵۲
۳ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۴° c

۱۷
قزوین
نم نسبی %۷۲
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۷° c

۲۲
گرگان
نم نسبی %۸۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۲° c

۲۲
مشهد
نم نسبی %۴۰
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۲° c

۲۰
سنندج
نم نسبی %۴۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۰° c

۱۷
کرج
نم نسبی %۶۳
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c

۲۲
تهران
نم نسبی %۴۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۲° c

۲۶
سمنان
نم نسبی %۳۸
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۶° c

۲۳
ساری
نم نسبی %۸۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۳° c

۲۵
کرمانشاه
نم نسبی %۳۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۵° c

۱۶
همدان
نم نسبی %۵۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۶° c

۲۱
اراک
نم نسبی %۴۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۱° c

۲۴
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۴۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۴° c

۲۸
ایلام
نم نسبی %۲۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۸° c

۳۰
خرم آباد
نم نسبی %۲۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۰° c

۱۷
شهر کرد
نم نسبی %۴۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۷° c

۲۳
اصفهان
نم نسبی %۳۳
۳ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۳° c

۲۳
بیرجند
نم نسبی %۲۴
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۳° c

۳۰
اهواز
نم نسبی %۳۴
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۰° c

۲۷
یزد
نم نسبی %۲۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۷° c

۲۰
یاسوج
نم نسبی %۳۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۰° c

۲۰
کرمان
نم نسبی %۳۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۰° c

۳۷
جزیره خارک
نم نسبی %۵۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۷° c

۲۳
شیراز
نم نسبی %۲۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۳° c

۲۸
زاهدان
نم نسبی %۲۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۳۲
بندر عباس
نم نسبی %۷۶
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۲° c

۳۳
جزیره قشم
نم نسبی %۹۳
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۳° c

۳۲
جزیره کیش
نم نسبی %۸۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۲° c

۳۵
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۷۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۵° c

۳۰
بوشهر
نم نسبی %۸۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۰° c

۳۷
بوشهر
نم نسبی %۶۳
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۷° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰۴:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا