آب و هوا


۲۴
تبریز
نم نسبی %۳۷
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۴° c

۱۸
اردبیل
نم نسبی %۵۷
۳۵ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۸° c

۲۵
ارومیه
نم نسبی %۳۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۵° c

۲۵
رشت
نم نسبی %۶۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۵° c

۲۰
بجنورد
نم نسبی %۷۲
۲۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۰° c

۱۹
زنجان
نم نسبی %۵۱
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۹° c

۳۰
قزوین
نم نسبی %۳۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۲۸
گرگان
نم نسبی %۵۹
۳۵ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۳۴
مشهد
نم نسبی %۳۳
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۴° c

۳۱
سنندج
نم نسبی %۱۸
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۱° c

۳۰
کرج
نم نسبی %۲۶
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۰° c

۳۲
تهران
نم نسبی %۱۷
۲۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۲° c

۳۳
سمنان
نم نسبی %۱۸
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۳° c

۲۶
ساری
نم نسبی %۶۷
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۳۵
کرمانشاه
نم نسبی %۱۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۵° c

۲۸
همدان
نم نسبی %۲۵
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۳۳
اراک
نم نسبی %۲۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۳° c

۳۷
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۱۷
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۷° c

۳۵
ایلام
نم نسبی %۱۳
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۵° c

۳۸
خرم آباد
نم نسبی %۱۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۸° c

۳۷
شهر کرد
نم نسبی %۵
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۷° c

۴۰
اصفهان
نم نسبی %۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۴۰° c

۴۱
بیرجند
نم نسبی %۴
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۴۱° c

۴۲
اهواز
نم نسبی %۱۳
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۴۲° c

۴۰
یزد
نم نسبی %۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۴۰° c

۳۸
یاسوج
نم نسبی %۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۸° c

۳۹
کرمان
نم نسبی %۱۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۹° c

۳۵
جزیره خارک
نم نسبی %۴۹
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۵° c

۴۰
شیراز
نم نسبی %۱۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۴۰° c

۴۲
زاهدان
نم نسبی %۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۴۲° c

۳۶
بندر عباس
نم نسبی %۶۱
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۶° c

۳۸
جزیره قشم
نم نسبی %۶۳
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۸° c

۳۶
جزیره کیش
نم نسبی %۶۳
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۶° c

۳۶
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۵
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۶° c

۳۴
بوشهر
نم نسبی %۴۷
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۴° c

۳۴
بوشهر
نم نسبی %۵۹
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۴° c
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۱۳:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا