آب و هوا


۲
تبریز
نم نسبی %۵۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲

۳
اردبیل
نم نسبی %۵۲
۳۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳

۲
ارومیه
نم نسبی %۶۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲

۱۰
رشت
نم نسبی %۸۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۰

۶
بجنورد
نم نسبی %۴۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۶

۰
زنجان
نم نسبی %۶۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۰

۴
قزوین
نم نسبی %۴۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۴

۱۵
گرگان
نم نسبی %۳۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۵

۸
مشهد
نم نسبی %۶۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۸

۵
سنندج
نم نسبی %۵۶
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۵

۶
کرج
نم نسبی %۲۶
سرعت باد آرام
-
۶

۸
تهران
نم نسبی %۲۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۸

۷
سمنان
نم نسبی %۳۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۷

۱۵
ساری
نم نسبی %۳۶
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۵

۷
کرمانشاه
نم نسبی %۳۶
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۷

۴
همدان
نم نسبی %۴۸
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۴

۶
اراک
نم نسبی %۳۶
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۶

۱۰
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۴۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۰

۹
ایلام
نم نسبی %۴۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۹

۹
خرم آباد
نم نسبی %۴۰
سرعت باد آرام
-
۹

۰
شهر کرد
نم نسبی %۴۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۰

۱۱
اصفهان
نم نسبی %۲۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۱

۱۱
بیرجند
نم نسبی %۵۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۱

۱۸
اهواز
نم نسبی %۵۲
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۸

۱۳
یزد
نم نسبی %۲۶
سرعت باد آرام
-
۱۳

۷
یاسوج
نم نسبی %۳۱
سرعت باد آرام
-
۷

۱۱
کرمان
نم نسبی %۲۸
۲۹ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۱

۱۹
جزیره خارک
نم نسبی %۴۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۹

۱۲
شیراز
نم نسبی %۲۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۲

۱۸
زاهدان
نم نسبی %۲۷
۳۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۸

۲۲
بندر عباس
نم نسبی %۶۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۲

۲۳
جزیره قشم
نم نسبی %۶۹
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳

۲۱
جزیره کیش
نم نسبی %۷۸
۲۵ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۱

۲۳
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۴
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۳

۱۶
بوشهر
نم نسبی %۶۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۱۶

۲۰
بوشهر
نم نسبی %۵۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۰
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۱۱:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا