آب و هوا


۷-
تبریز
نم نسبی %۷۹
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
-۷° c

۱
اردبیل
نم نسبی %۵۵
۳۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱° c

۸-
ارومیه
نم نسبی %۸۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
-۸° c

۵
رشت
نم نسبی %۱۰۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۵° c

۳-
بجنورد
نم نسبی %۶۹
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
-۳° c

۶-
زنجان
نم نسبی %۸۶
سرعت باد آرام
- جهت باد
-۶° c

۰
قزوین
نم نسبی %۵۵
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
صفر° c

۲
گرگان
نم نسبی %۸۰
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲° c

۰
مشهد
نم نسبی %۵۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
صفر° c

۰
سنندج
نم نسبی %۵۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
صفر° c

۳
کرج
نم نسبی %۴۴
۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳° c

۴
تهران
نم نسبی %۴۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۴° c

۱
سمنان
نم نسبی %۳۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱° c

۴
ساری
نم نسبی %۸۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۴° c

۳
کرمانشاه
نم نسبی %۳۵
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳° c

۲-
همدان
نم نسبی %۶۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
-۲° c

۴
اراک
نم نسبی %۴۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۴° c

۴
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۴۱
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۴° c

۵
ایلام
نم نسبی %۶۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۵° c

۳
خرم آباد
نم نسبی %۴۱
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳° c

۱-
شهر کرد
نم نسبی %۱۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
-۱° c

۱
اصفهان
نم نسبی %۴۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱° c

۰
بیرجند
نم نسبی %۱۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
صفر° c

۱۴
اهواز
نم نسبی %۴۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۴° c

۷
یزد
نم نسبی %۲۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۷° c

۵
یاسوج
نم نسبی %۱۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۵° c

۶
کرمان
نم نسبی %۱۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۶° c

۱۷
جزیره خارک
نم نسبی %۶۱
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c

۱۰
شیراز
نم نسبی %۲۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۰° c

۴
زاهدان
نم نسبی %۱۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۴° c

۱۲
بندر عباس
نم نسبی %۳۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۲° c

۱۷
جزیره قشم
نم نسبی %۵۵
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c

۱۹
جزیره کیش
نم نسبی %۷۲
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۹° c

۲۱
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۱° c

۱۷
بوشهر
نم نسبی %۷۳
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c

۱۷
بوشهر
نم نسبی %۶۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۱۷° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۲۰:۳۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا