آب و هوا


۲۱
تبریز
نم نسبی %۵۲
۳۵ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۱° c

۱۴
اردبیل
نم نسبی %۱۰۰
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۴° c

۲۱
ارومیه
نم نسبی %۵۳
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۱° c

۲۱
رشت
نم نسبی %۱۰۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۱° c

۲۴
بجنورد
نم نسبی %۳۳
۲۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۴° c

۲۳
زنجان
نم نسبی %۴۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۳° c

۲۶
قزوین
نم نسبی %۴۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۶° c

۲۷
گرگان
نم نسبی %۷۱
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۷° c

۳۱
مشهد
نم نسبی %۲۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۱° c

۲۸
سنندج
نم نسبی %۳۰
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۲۴
کرج
نم نسبی %۵۴
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۴° c

۲۹
تهران
نم نسبی %۳۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۹° c

۳۲
سمنان
نم نسبی %۲۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۲° c

۲۳
ساری
نم نسبی %۹۰
۳ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۳° c

۳۰
کرمانشاه
نم نسبی %۲۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۰° c

۲۸
همدان
نم نسبی %۲۶
۳۵ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۸° c

۲۹
اراک
نم نسبی %۲۵
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۹° c

۳۳
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۲۹
۲۸ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۳° c

۳۴
ایلام
نم نسبی %۱۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۴° c

۳۳
خرم آباد
نم نسبی %۱۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۳° c

۲۸
شهر کرد
نم نسبی %۱۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۳۱
اصفهان
نم نسبی %۲۳
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۱° c

۳۰
بیرجند
نم نسبی %۹
۳۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۳۰° c

۴۰
اهواز
نم نسبی %۱۳
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۴۰° c

۳۲
یزد
نم نسبی %۲۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۲° c

۳۰
یاسوج
نم نسبی %۱۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۰° c

۲۹
کرمان
نم نسبی %۱۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۹° c

۳۸
جزیره خارک
نم نسبی %۴۵
۲۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۸° c

۳۳
شیراز
نم نسبی %۱۱
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۳° c

۳۴
زاهدان
نم نسبی %۱۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۳۴° c

۴۰
بندر عباس
نم نسبی %۴۵
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۴۰° c

۳۶
جزیره قشم
نم نسبی %۸۰
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۳۶° c

۳۶
جزیره کیش
نم نسبی %۷۴
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۳۶° c

۳۷
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۷۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۳۷° c

۳۹
بوشهر
نم نسبی %۲۹
۳۵ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۹° c

۳۹
بوشهر
نم نسبی %۳۹
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۳۹° c
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا