آب و هوا


۲۳
تبریز
نم نسبی %۳۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۳° c

۲۳
اردبیل
نم نسبی %۳۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۳° c

۲۴
ارومیه
نم نسبی %۳۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۴° c

۲۵
رشت
نم نسبی %۵۷
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۵° c

۲۳
بجنورد
نم نسبی %۱۳
۲۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۳° c

۲۳
زنجان
نم نسبی %۲۷
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۳° c

۲۷
قزوین
نم نسبی %۲۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۷° c

۲۶
گرگان
نم نسبی %۴۴
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۶° c

۲۸
مشهد
نم نسبی %۲۶
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۸° c

۲۷
سنندج
نم نسبی %۱۶
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۷° c

۲۶
کرج
نم نسبی %۲۴
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c

۲۷
تهران
نم نسبی %۱۳
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۷° c

۲۹
سمنان
نم نسبی %۱۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۹° c

۲۴
ساری
نم نسبی %۴۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۴° c

۲۷
کرمانشاه
نم نسبی %۱۸
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۷° c

۲۴
همدان
نم نسبی %۲۴
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۴° c

۲۴
اراک
نم نسبی %۲۲
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۴° c

۳۲
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۱۴
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۳۲° c

۲۷
ایلام
نم نسبی %۲۴
۲۲ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۷° c

۲۸
خرم آباد
نم نسبی %۱۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۲۲
شهر کرد
نم نسبی %۱۸
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۲° c

۲۸
اصفهان
نم نسبی %۱۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۸° c

۲۶
بیرجند
نم نسبی %۸
۲۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۶° c

۳۷
اهواز
نم نسبی %۱۸
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۳۷° c

۲۹
یزد
نم نسبی %۱۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۲۹° c

۲۴
یاسوج
نم نسبی %۱۱
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۴° c

۲۴
کرمان
نم نسبی %۱۹
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۴° c

۲۸
جزیره خارک
نم نسبی %۵۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۸° c

۲۷
شیراز
نم نسبی %۱۳
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۷° c

۲۷
زاهدان
نم نسبی %۱۸
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شمالی
۲۷° c

۳۰
بندر عباس
نم نسبی %۵۴
۲۹ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۳۰° c

۲۸
جزیره قشم
نم نسبی %۶۹
۳۴ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۸° c

۲۹
جزیره کیش
نم نسبی %۴۹
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۹° c

۲۹
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۵۴
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۲۹° c

۲۶
بوشهر
نم نسبی %۷۱
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۶° c

۲۶
بوشهر
نم نسبی %۷۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۶° c
آخرین بروز رسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا