گزارش تصویری مراسمات تاسوعا و عاشورا سال 96 در شهر تیمورلو

گزارش تصویری مراسمات تاسوعا و عاشورا سال 96 در شهر تیمورلو