معرفی و اطلاعات کامل شهر سنجان

1.5K

سنجان

سَنجان نام مکان‌های جغرافیایی چندی است: سنجان یکی از شهرهای خراسان باستان بود در نزدیکی مرو، پارسیان امروزی هند پس از حمله عرب‌ها در آغاز...

معرفی شهر سنجان

سنجان

سَنجان نام مکان‌های جغرافیایی چندی است:

  • سنجان یکی از شهرهای خراسان باستان بود در نزدیکی مرو، پارسیان امروزی هند پس از حمله عرب‌ها در آغاز به آنجا گریخته بودند.
  • سنجان نام شهری است در گجرات هند. پارسیان این شهر را به نام سنجان خراسان نامیدند.
  • سمور سنجان نام روستایی است در استان کردستان ایران.
  • سنجان نام منطقه‌ای است در سرنگتی شرقی در کشور آفریقایی تانزانیا.
  • سنجان نامی فارسی است برای استان سینکیانگ چین.
  • سِنِجان نام شهریست در جنوب غربی اراک در استان مرکزی.

خاطرات شما از سفر به سنجان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.