جعفریه

جعفریه

1.1K

جعفریه

جعفریه نام مکان‌های زیر است. جعفریه (شهر) یکی از شهرهای استان قم در مرکز ایران است. جعفریه (تربت جام) یکی از روستاهای شهرستان تر...

معرفی شهر جعفریه

جعفریه نام مکان‌های زیر است.

  • جعفریه (شهر) یکی از شهرهای استان قم در مرکز ایران است.
  • جعفریه (تربت جام) یکی از روستاهای شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی است.

خاطرات شما از سفر به جعفریه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.