پیاده روی خانوادگی مردم جعفریه بمناسبت روز جمهوری اسلامی + تصاویر

پیاده روی خانوادگی مردم جعفریه بمناسبت روز جمهوری اسلامی + تصاویر