کشاورزی و دامداری های ایران

همکاری تجاری با کشور قزاقستان 431

همکاری تجاری با کشور قزاقستان

اجاره تعدادی میز اداری یا اتاق در دفتر کار مبله 770

اجاره تعدادی میز اداری یا اتاق در دفتر کار مبله

فروش تجهیزات مرغداری 525

فروش تجهیزات مرغداری

فروش تجهیزات مرغداری 516

فروش تجهیزات مرغداری

- فروش جوجه اردک در سنین مختلف 516

- فروش جوجه اردک در سنین مختلف

فروش تخم بلدرچین 629

فروش تخم بلدرچین

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران 161

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران

ارزانترین دستگاه جوجه کشی خانگی 1.5K

ارزانترین دستگاه جوجه کشی خانگی

تولیدو پخش محصولات طیور رد کشور 357

تولیدو پخش محصولات طیور رد کشور

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران 367

يکي از بزرگترين توليد کنندگان مجموعه محصولات طيور در ايران

کار ازما سرمایه ازشما 846

کار ازما سرمایه ازشما

پرورش اردک غاز 1.2K

پرورش اردک غاز