کار و استخدام های ایران

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم. 953

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم.

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم. 1K

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم.

سرمایه گذاری بیست تا یکصد میلیون تومانی و استخدام در کاری مطمئن 306

سرمایه گذاری بیست تا یکصد میلیون تومانی و استخدام در کاری مطمئن

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم. 316

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم.

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم. 409

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم.

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا) 1.3K

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا)

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا) 1.8K

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا)

شهر الکترونیک بندرعباس 3.1K

شهر الکترونیک بندرعباس