صنعت های ایران

تولیدکننده تخصصی و صنعتی تالک 286

تولیدکننده تخصصی و صنعتی تالک

تولیدکننده تخصصی و صنعتی باریت 218

تولیدکننده تخصصی و صنعتی باریت

تولیدکننده تخصصی و صنعتی میکا طلایی 278

تولیدکننده تخصصی و صنعتی میکا طلایی

کوپلینگ ایجنت پلی پروپیلن گرافت مالئیک انیدرید 380

کوپلینگ ایجنت پلی پروپیلن گرافت مالئیک انیدرید

فروش ورمیکولیت برای باغچه های خانگی 3.6K

فروش ورمیکولیت برای باغچه های خانگی

فروش ورمیکولیت عیار بالا معدن کاوان 3.7K

فروش ورمیکولیت عیار بالا معدن کاوان

فروش پودرهای رنگی معدنی معدن کاوان 3.9K

فروش پودرهای رنگی معدنی معدن کاوان

انواع تولیدات میکا معدن کاوان 3.9K

انواع تولیدات میکا معدن کاوان

فروش کائولن معدن کاوان مرغوب با قیمتی مناسب 3.8K

فروش کائولن معدن کاوان مرغوب با قیمتی مناسب

مصرف پودر تالک معدن کاوان در تولید پلیمری 3.8K

مصرف پودر تالک معدن کاوان در تولید پلیمری

فروش ورمیکولیت برای باغچه های خانگی 3.5K

فروش ورمیکولیت برای باغچه های خانگی

فروش ورمیکولیت عیار بالا معدن کاوان 3.6K

فروش ورمیکولیت عیار بالا معدن کاوان

انواع تولیدات میکا معدن کاوان 3.6K

انواع تولیدات میکا معدن کاوان

فروش کائولن معدن کاوان مرغوب با قیمتی مناسب 3.3K

فروش کائولن معدن کاوان مرغوب با قیمتی مناسب

مصرف پودر تالک معدن کاوان در تولید پلیمری 3.4K

مصرف پودر تالک معدن کاوان در تولید پلیمری

فروش باریت کریستال سفید رنگسازی معدن کاوان 3.4K

فروش باریت کریستال سفید رنگسازی معدن کاوان

فروش فلدسپات پتاسیک مخصوص الکترود معدن کاوان 3.5K

فروش فلدسپات پتاسیک مخصوص الکترود معدن کاوان

فروش فلدسپات سدیک مناسب شیشه معدن کاوان 3.6K

فروش فلدسپات سدیک مناسب شیشه معدن کاوان

فروش بنتونیت مناسب عمران و بتن پلاستیک معدن کاوان 3.6K

فروش بنتونیت مناسب عمران و بتن پلاستیک معدن کاوان

فروش فلورین کمک ذوب معدن کاوان 3.7K

فروش فلورین کمک ذوب معدن کاوان

فروش باریت حفاری 4.2 معدن کاوان 3.3K

فروش باریت حفاری 4.2 معدن کاوان

فروش فلدسپات سدیک معدن کاوان 582

فروش فلدسپات سدیک معدن کاوان

فروش پیگمنت های معدنی معدن کاوان 2.7K

فروش پیگمنت های معدنی معدن کاوان

درخشش میکای معدن کاوان و کاربرد آن در صنعت 2.7K

درخشش میکای معدن کاوان و کاربرد آن در صنعت

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت 2.3K

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت 2.3K

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت 2.2K

کاربرد کائولن معدن کاوان در صنعت

انواع پودرهای تولیدی تالک معدن کاوان 2.2K

انواع پودرهای تولیدی تالک معدن کاوان

فروش بنتونیت کلسیمی معدن کاوان 2.3K

فروش بنتونیت کلسیمی معدن کاوان

پرلیت و کشاورزی Perlite  518

پرلیت و کشاورزی Perlite

تالک و خاصیت دی الکتریکی در قطعات Talc 589

تالک و خاصیت دی الکتریکی در قطعات Talc

کربنات کلسیم و پلی پروپیلن Calcium Carbonate 3K

کربنات کلسیم و پلی پروپیلن Calcium Carbonate

کربنات کلسیم و پلی پروپیلن Calcium Carbonate 2.7K

کربنات کلسیم و پلی پروپیلن Calcium Carbonate

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت  کاغذ سازی 2.4K

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت کاغذ سازی

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت  صنایع لاستیک و پلاستیک 2.4K

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت صنایع لاستیک و پلاستیک

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت  رنگ سازی 2.5K

فروش کربنات کلسیم CaCo3 معدن کاوان جهت رنگ سازی

فروش پرلیت perlite  معدن کاوان جهت مصارف ساختمانی 2.5K

فروش پرلیت perlite معدن کاوان جهت مصارف ساختمانی

فروش پرلیت کشاورزی و باغبانی معدن کاوان 2.6K

فروش پرلیت کشاورزی و باغبانی معدن کاوان

فروش باریت سفید معدن کاوان 527

فروش باریت سفید معدن کاوان

ورمیکولیت  معدن کاوان مناسب مصالح ساختمانی	2.6K

ورمیکولیت معدن کاوان مناسب مصالح ساختمانی

 فروش گل اخرا هرمز(هماتیت) و گل ماشی(لیمونیت) 2.8K

فروش گل اخرا هرمز(هماتیت) و گل ماشی(لیمونیت)

انواع میکا مسکوویت و کاربرد آن ها 3.3K

انواع میکا مسکوویت و کاربرد آن ها

انواع کائولن معدن کاوان و فرآوری آن 2.6K

انواع کائولن معدن کاوان و فرآوری آن

فروش ورمیکولیت به صورت کیسه های 100 لیتری برای مصارف خانگی 2.7K

فروش ورمیکولیت به صورت کیسه های 100 لیتری برای مصارف خانگی

استفاده از تالک معدن کاوان در صنعت چاپ 2.6K

استفاده از تالک معدن کاوان در صنعت چاپ

فروش پودر کربنات کلسیم Caco3 و کشاورزی 1.9K

فروش پودر کربنات کلسیم Caco3 و کشاورزی

پودر کربنات کلسیم Caco3 و پرکنندگی 2.6K

پودر کربنات کلسیم Caco3 و پرکنندگی

خرید فروش پودر کربنات کلسیم Caco3 و صنعت کاغذسازی 2.5K

خرید فروش پودر کربنات کلسیم Caco3 و صنعت کاغذسازی

فروش بنتونیت بتن معدن کاوان 476

فروش بنتونیت بتن معدن کاوان

طراحی و ساخت قطعات صنعتی 517

طراحی و ساخت قطعات صنعتی

فروش دیاتومیت -خرید دیاتومیت diatomite 1.9K

فروش دیاتومیت -خرید دیاتومیت diatomite

فروش دولومیت معدن کاوان- خرید دولومیت معدن کاوان 1.7K

فروش دولومیت معدن کاوان- خرید دولومیت معدن کاوان

فروش آهک هیدراته معدن کاوان- خرید آهک 1.8K

فروش آهک هیدراته معدن کاوان- خرید آهک

فروش تالک(Talc) معدن کاوان- خرید تالک معدن کاوان 1.8K

فروش تالک(Talc) معدن کاوان- خرید تالک معدن کاوان

فروش کائولن سفید پخت معدن کاوان	1.7K

فروش کائولن سفید پخت معدن کاوان

مصارف ورمیکولیت معدن کاوان در کشاورزی 1.4K

مصارف ورمیکولیت معدن کاوان در کشاورزی

فروش کائولن سفید پخت معدن کاوان		1.6K

فروش کائولن سفید پخت معدن کاوان

فروش میکا mica معدن کاوان – خرید میکا mica معدن کاوان 1.8K

فروش میکا mica معدن کاوان – خرید میکا mica معدن کاوان

فروش ورمیکولیت vermiculite معدن کاوان-خرید ورمیکولیت معدن کاوان 1.3K

فروش ورمیکولیت vermiculite معدن کاوان-خرید ورمیکولیت معدن کاوان

فروش گل ماشی (لیمونیت limonite )معدن کاوان-خرید گل ماشی معدن کاوان 1.5K

فروش گل ماشی (لیمونیت limonite )معدن کاوان-خرید گل ماشی معدن کاوان

فروش کائولن Kaolin معدن کاوان-خرید کائولن معدن کاوان 1.6K

فروش کائولن Kaolin معدن کاوان-خرید کائولن معدن کاوان

طراحی و ساخت قطعات صنعتی 714

طراحی و ساخت قطعات صنعتی

فروش کربنات کلسیم معدن کاوان 391

فروش کربنات کلسیم معدن کاوان

فروش زئولیت معدن کاوان 3.1K

فروش زئولیت معدن کاوان

فروش پرلیت معدن کاوان 3.1K

فروش پرلیت معدن کاوان

تالک چیست؟ 1.3K

تالک چیست؟

توضیحاتی کلی درباره تالک 3.2K

توضیحاتی کلی درباره تالک

فروش پودرهای معدنی شرکت معدن کاوان 1.7K

فروش پودرهای معدنی شرکت معدن کاوان

طراحی و ساخت قطعات صنعتی 1K

طراحی و ساخت قطعات صنعتی

تولید پیچ و مهره ،واشر ، انکربولت ، یوبولت ، استادبولت 542

تولید پیچ و مهره ،واشر ، انکربولت ، یوبولت ، استادبولت

فروش پرلیت کشاورزی و باغبانی معدن کاوان	3.3K

فروش پرلیت کشاورزی و باغبانی معدن کاوان

 فروش بنتونیت جهت چاه ارت 3.1K

فروش بنتونیت جهت چاه ارت

ترموپلاست الاستومر گرافت شده با مالئیک انیدرید (TPE-g-MA) مخصوص  آلپاژ PA 3.1K

ترموپلاست الاستومر گرافت شده با مالئیک انیدرید (TPE-g-MA) مخصوص آلپاژ PA

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص الیاف شیشه 3.1K

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص الیاف شیشه

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص چوب پلاست 3K

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص چوب پلاست

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص کامپاند تالک و کربنات  3.1K

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص کامپاند تالک و کربنات

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص سپر جهت افزایش رنگپذیری 3K

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-g-MA) مخصوص سپر جهت افزایش رنگپذیری

پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PE-g-MA) 3.2K

پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PE-g-MA)

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (ABS-g-MA) مخصوص آلیاژ PC-ABS 3K

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (ABS-g-MA) مخصوص آلیاژ PC-ABS

مستربچ‌های هسته‌زا (  شیشه ایی کننده PP) 3K

مستربچ‌های هسته‌زا ( شیشه ایی کننده PP)

مستربچ لیز کننده سلفون 2.9K

مستربچ لیز کننده سلفون

مستربچ‌های پایدارکننده نور uv 2.8K

مستربچ‌های پایدارکننده نور uv

مستربچ شفاف و براق کننده 2.8K

مستربچ شفاف و براق کننده

مستربچ آنتی بلاک 2.7K

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ لیز کننده نایلون و نایلکس 2.6K

مستربچ لیز کننده نایلون و نایلکس

مستربچ لیز کننده نایلون و نایلکس 2.4K

مستربچ لیز کننده نایلون و نایلکس

مستربچ آنتی استاتیک 2.1K

مستربچ آنتی استاتیک

مستربچ آنتی اکسیدانت 2.4K

مستربچ آنتی اکسیدانت

پایه چراغ دکوراتیو 1.6K

پایه چراغ دکوراتیو

پایه چراغ دکوراتیو 2.6K

پایه چراغ دکوراتیو

چرخ گوشت صنعتی 895

چرخ گوشت صنعتی

ماشین سازی ابداع صنعت البرز 2.3K

ماشین سازی ابداع صنعت البرز

فروش دستگاه برش زن ذغال آلفا 2.1K

فروش دستگاه برش زن ذغال آلفا

تولید ذغال لیمو جهرم,ذغال کبابی, ذغال قلیانی 2.1K

تولید ذغال لیمو جهرم,ذغال کبابی, ذغال قلیانی

فروش آتش زنه کبریتی آلفا ریلایف 1.9K

فروش آتش زنه کبریتی آلفا ریلایف

کنترل و دزدگیر با smsوابیاری از راه دور 299

کنترل و دزدگیر با smsوابیاری از راه دور

پروژکتور 70 وات LED 4.2K

پروژکتور 70 وات LED

اخرا و رنگبندی شاد آن Ocher 4.2K

اخرا و رنگبندی شاد آن Ocher

شرکت آریانا فلزگستران-فروش و نصب ساندویچ پنل 4.4K

شرکت آریانا فلزگستران-فروش و نصب ساندویچ پنل

شرکت آریانا فلزگستران-فروش و نصب سوله و سازه های فضایی 4.2K

شرکت آریانا فلزگستران-فروش و نصب سوله و سازه های فضایی