کوره‌جان

117

کوره‌جان

کوره‌جان می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: کوره‌جان (کوره‌بلاغ) کوره‌جان (ماسال)...

معرفی روستای کوره‌جان

کوره‌جان

کوره‌جان می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • کوره‌جان (کوره‌بلاغ)
  • کوره‌جان (ماسال)

خاطرات شما از سفر به کوره‌جان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.