قوش‌بلاغ

138

قوش‌بلاغ

روستای زیبای قوش‌بلاغ از روستاهای شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی می باشد....

معرفی روستای قوش‌بلاغ

قوش‌بلاغ روستای زیبای قوش‌بلاغ از روستاهای شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی می باشد.

خاطرات شما از سفر به قوش‌بلاغ نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.