ساری‌قیه

143

ساری‌قیه

ساری‌قیه می توانید به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: ساری‌قیه (سراب) ساری‌قیه (ملکان) ساری‌قیه (مراغه) ساری‌قیه (...

معرفی روستای ساری‌قیه

ساری‌قیه

ساری‌قیه می توانید به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • ساری‌قیه (سراب)
  • ساری‌قیه (ملکان)
  • ساری‌قیه (مراغه)
  • ساری‌قیه (هشترود)
  • ساری‌قیه (مشگین‌شهر)

خاطرات شما از سفر به ساری‌قیه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.