آغچه‌مشهد چاردولی

110

آغچه‌مشهد چاردولی

آغچه‌مشهد چاردولی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گاودول شرقی بخش مرکزی شهرستان ملکان واقع شده‌است. منابع ...

معرفی روستای آغچه‌مشهد چاردولی

آغچه‌مشهد چاردولی

آغچه‌مشهد چاردولی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گاودول شرقی بخش مرکزی شهرستان ملکان واقع شده‌است.

منابع

  • درگاه ملی آمار

خاطرات شما از سفر به آغچه‌مشهد چاردولی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.