هیر

هیر

320

هیر

هیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: دهستان هیر نام دهستانی در شهرستان اردبیل هیر (ایرانشهر) هیر (قزوین)...

معرفی شهر هیر

هیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • دهستان هیر نام دهستانی در شهرستان اردبیل
  • هیر (ایرانشهر)
  • هیر (قزوین)
  • هیر (هرمزگان)
  • هیر (اردبیل)
  • هیر (ارتش آلمان)

خاطرات شما از سفر به هیر نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.