معرفی و اطلاعات کامل شهر گزیک

504

گزیک

گزیک به یکی از موارد زیر اشاره دارد: بخش گزیک، یکی از بخش‌های شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی دهستان گزیک، دهستانی از بخش گ...

معرفی شهر گزیک

گزیک

گزیک به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • بخش گزیک، یکی از بخش‌های شهرستان درمیان در استان خراسان جنوبی
  • دهستان گزیک، دهستانی از بخش گزیک در شهرستان درمیان واقع در استان خراسان جنوبی
  • گزیک (درمیان)، روستایی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی
  • گزیک (باخرز)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان باخرز در استان خراسان رضوی

خاطرات شما از سفر به گزیک نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.