شنبه

شنبه

522

شنبه

شَنبه کیوان شید در پارسی ، اولین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و ششمین روز هفته در تقویم میلادی است. شنبه اولین روز رسمی کار هفتگی در ایران است. ...

معرفی شهر شنبه

شَنبه کیوان شید در پارسی ، اولین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و ششمین روز هفته در تقویم میلادی است. شنبه اولین روز رسمی کار هفتگی در ایران است.
در زبان فارسی (مخصوصا در شیراز) به شنبه شنبد نیز گفته میشود که به ۶ روز پس از شنبه و به نوعی ۶ روز قبل از آن روز گفته میشود. یعنی شنبه ای که ۶ روز میگذرد تا به شنبه بعدی برسد.

منابع

خاطرات شما از سفر به شنبه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.