آغاز تمرینات تیم منتخب مدارس ابتدایی بندرامام خمینی(ره) جهت حضور در مسابقات بین مدارس استان خوزستان زیر نظر فرهاد بازلی و مرتضی حیدری نیا از روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ در استادیوم

آغاز تمرینات تیم منتخب مدارس ابتدایی بندرامام خمینی(ره) جهت حضور در مسابقات  بین مدارس استان خوزستان زیر نظر فرهاد بازلی و مرتضی حیدری نیا از روز یکشنبه  ۱۳ بهمن ۹۸ در استادیوم