حسن‌آباد بوقی

18

حسن‌آباد بوقی

روستای زیبای حسن‌آباد بوقی از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد....

معرفی روستای حسن‌آباد بوقی

حسن‌آباد بوقی روستای زیبای حسن‌آباد بوقی از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد.

خاطرات شما از سفر به حسن‌آباد بوقی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.