بلبل (اشکذر)

19

بلبل (اشکذر)

روستای زیبای بلبل (اشکذر) از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد....

معرفی روستای بلبل (اشکذر)

بلبل (اشکذر) روستای زیبای بلبل (اشکذر) از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد.

خاطرات شما از سفر به بلبل (اشکذر) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.