ابراهیم‌آباد (اشکذر)

14

ابراهیم‌آباد (اشکذر)

روستای زیبای ابراهیم‌آباد (اشکذر) از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد....

معرفی روستای ابراهیم‌آباد (اشکذر)

ابراهیم‌آباد (اشکذر) روستای زیبای ابراهیم‌آباد (اشکذر) از روستاهای شهرستان اشکذر استان یزد می باشد.

خاطرات شما از سفر به ابراهیم‌آباد (اشکذر) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.