مرگن قدیم

97

مرگن قدیم

مرگن قدیم، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی ایران است. این روستا به همراه روستاهای مرگن وسط، مرگن اسماعیل‌کندی و مرگن ع...

معرفی روستای مرگن قدیم

مرگن قدیم

مرگن قدیم، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی ایران است. این روستا به همراه روستاهای مرگن وسط، مرگن اسماعیل‌کندی و مرگن عزیزآباد تجمیع و به شهر مرگنلر ارتقا یافت. .

جمعیت

این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۴۷نفر (۱۵۷ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به مرگن قدیم نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.