مرگن وسط

91

مرگن وسط

مرگن وسط، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط و در استان آذربایجان غربی کشور ایران است. این روستا به همراه روستاهای مرگن قدیم، مرگن اسماعیل‌کند...

معرفی روستای مرگن وسط

مرگن وسط

مرگن وسط، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط و در استان آذربایجان غربی کشور ایران است. این روستا به همراه روستاهای مرگن قدیم، مرگن اسماعیل‌کندی و مرگن عزیزآباد تجمیع و به شهر مرگنلر ارتقا یافت.

جمعیت

این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۷۴۰نفر (۱۷۰ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به مرگن وسط نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.