مخور (شوط)

108

مخور (شوط)

روستای مخورمرکز دهستان چشمه سرا بخش قره قویون شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی در کشور ایران است. جمعیت بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ ج...

معرفی روستای مخور (شوط)

مخور (شوط)

روستای مخورمرکز دهستان چشمه سرا بخش قره قویون شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی در کشور ایران است.

جمعیت

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن ۴۷۱۷نفر بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به مخور (شوط) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.