کوچلوی علیا

90

کوچلوی علیا

کوچلوی علیا، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چشمه سرا قرار ...

معرفی روستای کوچلوی علیا

کوچلوی علیا

کوچلوی علیا، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۳۳نفر (۳۵ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به کوچلوی علیا نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.