کوچلوی سفلی

88

کوچلوی سفلی

کوچلوی سفلی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چشمه سرا قرار ...

معرفی روستای کوچلوی سفلی

کوچلوی سفلی

کوچلوی سفلی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۵نفر (۲۲ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به کوچلوی سفلی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.