قیاسی (شوط)

86

قیاسی (شوط)

قیاسی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار...

معرفی روستای قیاسی (شوط)

قیاسی (شوط)

قیاسی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۵۶نفر (۴۷ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به قیاسی (شوط) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.