علی‌کندی (شوط)

80

علی‌کندی (شوط)

علی‌کندی (شوط)، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چشمه سرا قر...

معرفی روستای علی‌کندی (شوط)

علی‌کندی (شوط)

علی‌کندی (شوط)، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۹۸نفر (۴۸ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به علی‌کندی (شوط) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.