صمدیوردی

110

صمدیوردی

صمدیوردی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چشمه ...

معرفی روستای صمدیوردی

صمدیوردی


صمدیوردی، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۳۶نفر (۵۴ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به صمدیوردی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.