زنجیره (شوط)

95

زنجیره (شوط)

زنجیره (شوط) روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چش...

معرفی روستای زنجیره (شوط)

زنجیره (شوط)


زنجیره (شوط) روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۷۹نفر (۱۰۶ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به زنجیره (شوط) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.