باش‌کهریز

106

باش‌کهریز

باش‌کهریز، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان قره ...

معرفی روستای باش‌کهریز

باش‌کهریز


باش‌کهریز، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ، ۷۶۹نفر بوده‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به باش‌کهریز نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.