آغ‌بلاغ مخور

99

آغ‌بلاغ مخور

آغ‌بلاغ مخور، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان چشمه سرا قرار...

معرفی روستای آغ‌بلاغ مخور

آغ‌بلاغ مخور

آغ‌بلاغ مخور، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان چشمه سرا قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۲۵نفر (۲۵ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به آغ‌بلاغ مخور نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.