اینچه قدیم

91

اینچه قدیم

اینچه قدیم، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است. جمعیت این روستا در دهستان قره قویون جنوبی...

معرفی روستای اینچه قدیم

اینچه قدیم

اینچه قدیم، روستایی از توابع بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی کشور ایران است.

جمعیت

این روستا در دهستان قره قویون جنوبی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۵۹نفر (۹۳ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به اینچه قدیم نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.