پالچقلو (مراغه)

82

پالچقلو (مراغه)

پالچقلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی شرقی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است . منابع...

معرفی روستای پالچقلو (مراغه)

پالچقلو (مراغه)

پالچقلو یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی شرقی بخش سراجو شهرستان مراغه واقع شده‌است .

منابع

خاطرات شما از سفر به پالچقلو (مراغه) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.