معرفی و اطلاعات کامل شهر دامنه

457

دامنه

دامنه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: در رایانه: دامنه (علوم رایانه)در اینترنت: ...

معرفی شهر دامنه

دامنه

دامنه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

در رایانه:

  • دامنه (علوم رایانه)

در اینترنت:

  • دامنه اینترنتی یکی از مفاهیم دانش رایانه

در جغرافیا:

  • دامنه (کوه) یا کوه‌پایه مناطق دامنه‌ای در کنار رشته‌کوه‌ها
  • دامنه (شهر) شهری در بخش مرکزی شهرستان فریدن استان اصفهان
  • دامنه (استهبان) روستایی از توابع بخش رونیز شهرستان استهبان در استان فارس
  • دامنه (جیرفت) روستایی از توابع بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت در استان کرمان

در ریاضیات:

  • دامنه یک تابع مجموع مقادیر مجاز ورودی به یک تابع

در آمار:

  • دامنه (آمار) ختلاف بین بزرگترین داده و کوچکترین داده در یک توزیع مشخص

در فیزیک:

  • دامنه (فیزیک) بیشترین فاصله میان مکان موج از نقطه تعادل

خاطرات شما از سفر به دامنه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.