قطور

قطور

50

قطور

قطور به یکی از موارد زیر اشاره دارد: بخش قطور یکی از بخش‌های تابعه شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در شمال غربی دهستان قطور دهستانی...

معرفی شهر قطور

قطور به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • بخش قطور یکی از بخش‌های تابعه شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی در شمال غربی
  • دهستان قطور دهستانی در بخش قطور شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی
  • قطور (شهر) شهری در بخش قطور شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی
  • قطور (شاهین‌دژ) روستایی از دهستان چهاردولی، بخش کشاورز، شهرستان شاهین‌دژ، استان آذربایجان غربی
  • قطور (مصر) نام شهر و شهرستانی در استان غربیه مصر

خاطرات شما از سفر به قطور نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.