معرفی و اطلاعات کامل شهر ارازگل و لاله باغ

1.6K

ارازگل و لاله باغ

روستای لاله باغ فندرسک واقع در استان گلستان شهرستان رامیان شهر خانببین است روستای لاله باغ با جمعیت بالغ بر۹۴۲نفر است نکته جالب توجه اینجاست که۶۷۰نفر مردم روستا...

معرفی شهر ارازگل و لاله باغ

ارازگل و لاله باغ روستای لاله باغ فندرسک واقع در استان گلستان شهرستان رامیان شهر خانببین است روستای لاله باغ با جمعیت بالغ بر۹۴۲نفر است نکته جالب توجه اینجاست که۶۷۰نفر مردم روستا باسواد هستند و فقط۱۷۳بی سواد دارد.

خاطرات شما از سفر به ارازگل و لاله باغ نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.