ادیمی

ادیمی

1.1K

ادیمی

ادیمی نام مکان‌های زیر است. ادیمی (شهر) شهری است در استان سیستان و بلوچستان ایران. دهستان ادیمی دهستانی است در شهرستان زابل استا...

معرفی شهر ادیمی

ادیمی نام مکان‌های زیر است.

  • ادیمی (شهر) شهری است در استان سیستان و بلوچستان ایران.
  • دهستان ادیمی دهستانی است در شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان.
  • دهستان ادیمی روستایی است از توابع بخش میان کنگی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان.

خاطرات شما از سفر به ادیمی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.