معرفی و اطلاعات کامل شهر چالدران

1.5K

چالدران

چالدران می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد: دشت چالدران دشتی میان ایران و ترکیه که جنگ چالدران در آن رخ داده است. شهرستان چ...

معرفی شهر چالدران

چالدران

چالدران می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد:

  • دشت چالدران دشتی میان ایران و ترکیه که جنگ چالدران در آن رخ داده است.
  • شهرستان چالدران، واقع در آذربایجان غربی
  • جنگ چالدران، نبرد بین سپاه صفویه به فرماندهی شاه اسماعیل اول، و سپاه عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم

خاطرات شما از سفر به چالدران نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.