نصرآباد

نصرآباد

545

نصرآباد

نصرآباد نام مکان‌های زیر است: شهرها نصرآباد (نصرآباد)...

معرفی شهر نصرآباد

نصرآباد نام مکان‌های زیر است:

شهرها

  • نصرآباد (نصرآباد)، شهری در بخش نصرآباد شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی ایران
  • نصرآباد (اصفهان)

بخش‌ها

  • بخش نصرآباد

دهستان‌ها

  • دهستان نصرآباد (تفت)
  • دهستان نصرآباد (قصر شیرین)

روستاها

محله‌ها

  • [[محله نصرآباد (اصفهان)

این محله درخیابان آتشگاه درغرب اصفهان واقع است ومشرف به رودخانه زاینده روداست.

قنات‌ها

خاطرات شما از سفر به نصرآباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.