معرفی و اطلاعات کامل شهر وراوی

624

وراوی

وراوی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: بخش وراوی، در شهرستان مهر استان فارس دهستان وراوی، در شهرستان مهر استان فارس وراو...

معرفی شهر وراوی

وراوی

وراوی به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • بخش وراوی، در شهرستان مهر استان فارس
  • دهستان وراوی، در شهرستان مهر استان فارس
  • وراوی (فارس)، از شهرهای استان فارس
  • وراوی (دشتی)، روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر
  • وراوی، نام قدیم مشگین‌شهر

خاطرات شما از سفر به وراوی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.