قوشخانه

قوشخانه

418

قوشخانه

قوشخانه شهری در بخش قوشخانه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی ایران است. با مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۲ هیئت وزیران، روستای ینگی قلعه بالا به شهر تبدیل و به ن...

معرفی شهر قوشخانه

قوشخانه شهری در بخش قوشخانه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی ایران است. با مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۲ هیئت وزیران، روستای ینگی قلعه بالا به شهر تبدیل و به نام شهر قوشخانه نامگذاری شد.

جمعیت

بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهر ۹۲۷ نفر (در ۲۵۶ خانوار) بوده است.

منابع

خاطرات شما از سفر به قوشخانه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.