شیت

43

شیت

شیت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: شیت (طارم) شیت (نکا)...

معرفی روستای شیت

شیت

شیت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • شیت (طارم)
  • شیت (نکا)

خاطرات شما از سفر به شیت نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این روستای سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.