معرفی و اطلاعات کامل شهر خرمدشت

1.8K

خرمدشت

خرمدشت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: خرمدشت (تاکستان): شهری است در بخش خرمدشت شهرستان تاکستان استان قزوین خرمدش...

معرفی شهر خرمدشت

خرمدشت

خرمدشت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • خرمدشت (تاکستان): شهری است در بخش خرمدشت شهرستان تاکستان استان قزوین
  • خرمدشت (کاشان)
  • خرمدشت یا شهرک خرم (کرج)

خاطرات شما از سفر به خرمدشت نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.