معرفی و اطلاعات کامل شهر خرمدره

1.7K

خرمدره

خُرَّمدَره از شهرهای استان زنجان ایران است. از آثار باستانی خرمدره می‌‌توان به تپهٔ دستران (داسداران) و تپه محمود آباد و تپه شید قاله لر هم که ...

معرفی شهر خرمدره

خرمدره

خُرَّمدَره از شهرهای استان زنجان ایران است.

از آثار باستانی خرمدره می‌‌توان به تپهٔ دستران (داسداران) و تپه محمود آباد و تپه شید قاله لر هم که تاریخ خرمدره را در خود مدفون داشت اشاره کرد که با حفاریهای غیر مجاز از بین رفته‌است.

شهرستان خرم‌دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقهٔ طول شرقی نصف‌النهار مبدأ و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰دقیقهٔ شمالی خط استوا قرار گرفته‌است.

منابع

خاطرات شما از سفر به خرمدره نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.