هتل ها و رستوران ها

اجرایی دیگر از گروه موسیقی آوای جاوید در کاخ چهلستون اصفهان،ضبط:اسفند96،نام قطعه: رنگ درویش خان در ماهور، سه تار:حمیدرضا فرهنگ، نی:حسین مرتهب،کمانچه:سعید شفیعی،تار:پیمان زرگرباشی،تنبک:مهرداد مهدوی.رِنگ های متنوع و رنگارنگ یکی از زیباترین و شادترین قطعات در موسیقی اصیل ایرانی است که در هر دستگاه و آوازی وجود دارد و ...آموزش موسیقی و تجسمی در موسسه آوای جاوید اصفهان،03137867163، ویدیوهای بیشتر در وبسایت آوای جاوید Avayejavid.com