هتل ها و رستوران ها

مجتمع گردشگری قصر خورشید طرقبه واقع در خراسان رضوی، مشهد، طرقبه، عنبران، ببین عنبران ۲ و ۴ می باشد.