موزه زرتشتیان

موزه زرتشتیان

74

موزه زرتشتیان

موزه زرتشتیان واقع در شهر کرمان و اولین و تنها موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان است. ساخت این موزه در دههٔ ۱۳۷۰ به کوشش بهدینان فرزانه، هرمزدیار اشیدری و...

معرفی موزه زرتشتیان

موزه زرتشتیان واقع در شهر کرمان و اولین و تنها موزه مردم‌شناسی زرتشتیان جهان است. ساخت این موزه در دههٔ ۱۳۷۰ به کوشش بهدینان فرزانه، هرمزدیار اشیدری و مهیندخت سیاوشیان شروع شد و در سال ۱۳۸۰ پایان یافت.

مجموعه‌ها

از کهن‌ترین اشیاء این موزه یک جلد کتاب دستنویس گاتاها با پیشینهٔ بیشتر از دویست سال و یک آتشدان دستی با تاریخ حک شده ۱۲۰۷ است. همچنین فرتورهای انجمن ناصری زرتشتیان کرمان و رفسنجان و فرتورهای سرشناسانی چون ارباب کیخسرو شاهرخ، میرزا برزو آمیغی، کشور خانم و پوراندخت در بخش فرتور و اسناد این موزه نگهداری می‌شود. همچنین بخشی از این موزه به انواع آتشدان، روغن سوز، پیه سوز و چراغ لاله را اختصاص داده شده‌است. لباس‌های زنانه‌ای با دیرینگی ۵۰ تا ۱۵۰ سال و پیشینهای که در اسناد هخامنشی تا ساسانی دیده می‌شود، گویای پوشش زنان زرتشتی است. مخنا، لچک، چارقد، کت، پیراهن و شلوار گلدوزی شده از انواع لباس‌های زنانه‌ای است که در این موزه نگهداری می‌شود.

جستارهای وابسته

  • موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان
  • مزدیسنا

منابع

خاطرات شما از سفر به موزه زرتشتیان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.