حال و روز دریاچه ارومیه؛ هر روز بهتر از دیروز

حال و روز دریاچه ارومیه؛ هر روز بهتر از دیروز

438

حال و روز دریاچه ارومیه؛ هر روز بهتر از دیروز

با افزایش بارندگی‌ها، امسال نگین آبی آذربایجان روزهای بهتری را تجربه می‌کند....

حال و روز دریاچه ارومیه؛ هر روز بهتر از دیروز

با افزایش بارندگی‌ها، امسال نگین آبی آذربایجان روزهای بهتری را تجربه می‌کند.

خاطرات شما از سفر به حال و روز دریاچه ارومیه؛ هر روز بهتر از دیروز نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.