ترافیک سنگین در آزادراه تهران کرج قزوین

ترافیک سنگین در آزادراه تهران  کرج  قزوین

33

ترافیک سنگین در آزادراه تهران کرج قزوین

کرج - ایرنا - کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزاد راه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانن...

ترافیک سنگین در آزادراه تهران کرج قزوین

کرج - ایرنا - کارشناس کنترل ترافیک پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزاد راه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به ترافیک سنگین در آزادراه تهران کرج قزوین نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.