مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید

مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید

27

مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید

کرج - ایرنا - مدیر روابط عمومی هیات تنیس استان البرز گفت: مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور به میزبانی مجموعه تنیس آکام فردیس استان البرز با قهرمانی کی...

مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید

کرج - ایرنا - مدیر روابط عمومی هیات تنیس استان البرز گفت: مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور به میزبانی مجموعه تنیس آکام فردیس استان البرز با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به مسابقات تنیس یک هزار امتیازی بانوان کشور با قهرمانی کیمیا ثاقب تهرانی به پایان رسید نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.